Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Annemette N. Jensen
    Foto: Annemette N. Jensen
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen

Kendetegn

: Op til 20 cm høj forgrenet havsvamp. Gulbrun eller rødlig med let fladtrykte grene. Meget store tydelige udstrømningsåbninger, der sidder på grenenes sider, og gerne i rækker under hinanden, så de enkelte grene minder om underlige tynde fløjter, også hvis man finder dem som enkelte afbrækkede løse stykker i opskyllet.
Gevirsvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Annemette N. Jensen

Forveksling

: Den grenede form og rækkerne af udstrømningshuller gør Gevirsvamp meget karakteristisk.

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen og ind gennem de danske farvande til den vestlige Østersø.
Gevirsvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan i princippet ses året rundt. Levende dyr kan nemmest ses i havne og lignende steder, og døde afbrækkede grene ses jævnligt i opskyllet.

Tidsmæssig fordeling

af Gevirsvamp baseret på Naturbasens observationer:
Gevirsvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gevirsvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af meget små organiske partikler, som den filtrerer fra vandet.

Levested

: Sidder fastvokset på et hårdt underlag, f.eks. sten, bundgarnspæle, stolper til bådebroer og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen & Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

De senest indberettede arter i Naturbasen: