Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
    Foto: Morten Swayne Storgaard
  • Fotograf: Kirsten Rasmussen
    Foto: Kirsten Rasmussen

Kendetegn

: Kendes nemmest på sine små flade spiralsnoede rør, der er glatte i overfladen. De kan være op til 4 mm i diameter, men er ofte mindre. Findes typisk på store brunalger, ofte i store antal. Ormen selv er lysegrøn med en ret lille og farveløs krone af tentakler.
Almindelig Posthornsorm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Thomsen

Forveksling

: Kan kun forveksles med den nærtbeslægtede kølet posthornsorm (Spirorbis tridentatus), hvis rør er forsynet med 3 længdekøle.

Udbredelse

: Meget almindelig overalt i landet fra Nordsøen og ind gennem Kattegat til Bælthavet og Øresund.
Almindelig Posthornsorm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Døde rør kan ses hele året på opskyllede alger (tang). Levende orme kan kun ses, hvis man vader ud i vandet til steder, hvor der vokser brunalger.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Posthornsorm baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Posthornsorm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Posthornsorm - månedlig fordeling

Biologi

: Fastsiddende, lever af små spiselige partikler, som den indfanger med sin tentakelkrone.

Levested

: Lever fastvokset på store brunalger som blæretang, savtang, klørtang og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen & Weitemeyer, Havets Dyr og Planter, Gads Forlag 2000

Cambell & Nicholl: The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988.

De senest indberettede arter i Naturbasen: