Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nelly Hansen
    Foto: Nelly Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm

 Figur

Kendetegn

: Ceratiomyxa fruticulosa har et let kendeligt sporangiestadium, som består af fine, hvidlige halvgennemsigtige strukturer, der er indtil 1 cm. høje (ofte mindre) og 1-2 mm. tykke og ureglemæssigt formet vredne, med øskner (løkker) m.v.: Se illustrationsfotoet til denne artsbeskrivelse. - En bevoksning af sporangier kan dække flere dm2.

Plasmodiestadiet, hvor svampedyret kryber omkring på substratet, er halvgennemsigtigt og tyndt og lidet iøjnefaldene. Arten kan ikke bestemmes makroskopisk i plasmodiestadiet.

Isfinger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Ceratomyxa fruticulosa findes også i en gul form.

Var. poroides har en poret struktur på sporangierne. Se f.eks. den tyske wikipidiaside under litteratur samt foto her: www.fugleognatur.dk/gallery...

Forveksling

: Arten er almindelig og karakteristisk. Der er dog en række former og variationer inden for arten.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet, men lidet iøjnefaldende og ofte overset.
Isfinger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: den kan ses ultimo juni-primo november inden den første hårde nattefrost.

Tidsmæssig fordeling

af Isfinger baseret på Naturbasens observationer:
Isfinger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Isfinger - månedlig fordeling

Biologi

: Som hos andre svampedyr er der et plasmodiestadium bestående af store, individuelle, mangekernede celler, og et sporangiestadium, hvor svampedyrets sporer dannes. Plasmodiet kan krybe omkring og optage bakterier, svampespore m.v. og fortære dem.

Om svampedyrenes biologi: se f.eks. Bjørli Lehmanns glimrende oversigt på Vestrehus hjemmeside: www.vestrehus.dk...svampedyr

Levested

: Den lever på dødt træ, hyppigt nåletræ: stubbe, væltede stammer, trækævler etc. Den er ofte fremme efter kraftig regn om sommeren og er ret kortlivet og flygtig.

Kønsforholdene kan være komplicerede hos svampedyr og inden for samme art kan der være mere end 2 køn hhv. "parringstyper". Det kan forklare den mangeformethed der kan opleves hos Ceratiomyxa fruticulosa og andre svampedyr. Men forholdene er ikke ganske afklarede.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
www.vestrehus.dk...ceratiomyxa

Den tyske wikipidiaside har en fin oversigt over arten og dens variationer: de.wikipedia.org...Ceratiomyxa_fruticulosa

De senest indberettede arter i Naturbasen: