Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Kendetegn

: Langstrakte orme med cirkelrundt tværsnit. Tykkelse er 1 mm. eller < 1 mm. i hele dyrets længde på ca. 10 – 15 cm. Ligner en violinstreng. Farven er oftest lysebrun – brun. Dyrene bevæger sig meget langsomt, svingende frem og tilbage. Man er ofte i tvivl om det er levende materiale man står med.

Hannerne af Gordius albopunctatus og Gordius aquaticus kendes på at lige over den gaffelformede bagkrop ses en halvmåneformet struktur ( postcloacal crescent ), og over den kloakåbningen.

Det der har givet navnet albo ( punctatus ) er hvide pletter på hannens kutikula. Disse hvide pletter kan dog ikke ses på meget lyse eksemplarer af G. Albopunctatus

Hos hunnerne af de to Gordius-arter er bagenden rund og kloakåbningen i enden af dyret

Gordius sp.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Forveksling

: Andre Nematomorpha, bl.a. Gordionus violaceus.

Disse to arter kan ikke sikkert adskilles selv ved hjælp af lysmikroskopi af kutikulaen. På de fleste hårorme (Nematomorpha ) er kutikulaen struktureret i små forhøjninger kaldet areoler. På Gordius albopunctatus er kutikulaen med polygonale areoler. På Gordionus aquaticus er kutikulaen med runde areoler, omgivet af korte børster. For at lave en sikker bestemmelse kræver det brug af elektronmikroskop ( SEM )

Hannen af Gordionus violaceus mangler den postcloacale halvmåne, men har istedet kutikulare børster omkring kloakåbningen

Bagenden af hunnen på Gordionus violaceus ligner hunnen af Gordius arterne

Udbredelse

: Ifølge Wesenberg- Lund ikke ualmindelig i små vandsamlinger, især sådanne som i tørre somre danner udtørrede bæklejer Gordius albopunctatus er påvist af Andreas Schmidt- Rhaesa i 2003 i en række Bornholmske sprækkedals vandløb I Tyskland er registreret ca. 40 Nematomorph- arter, og i Sverige 7 arter. At der ikke er flere arter i Danmark skyldes manglende indsamling/ registrering
Gordius sp. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sansynligvis bedst i perioden maj - november

Tidsmæssig fordeling

af Gordius sp. baseret på Naturbasens observationer:
Gordius sp. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gordius sp. - månedlig fordeling

Biologi

: Livscyklus består af et præ- parasistisk fritlevende larvestadie, et parasistisk larvestadie hvor de lever i artrophoder ( leddyr ) og et postparasistisk voksenstadie hvor de lever frit i vandmiljøet. De særkønnede voksne hårorme parrer sig om foråret, idet et antal hunner og endnu flere hanner samler sig i tæt sammenfiltrede " nøgler " Æglægningen sker kort efter parringen hvorefter de voksne dyr dør Af æggene klækkes efter 1 – 12 uger et parasistisk larvestadium der enten aktivt ædes eller på anden måde indtages og optages i tarmsystemet af et insekt eller insektlarve. Hårorme- larverne gennemborer værtens tarmvæg, og ernærer sig her af dens fedtvæv og kønsorganer. Værten forbliver i live men mister reproduktionsevnen.

Gordius albopunctatus er kendt for at parasitere trichoptera ( vårfluer ) bl.a. Patamophylax. Gordius aquaticus er kendt for at parasitere vandbiller, f. eks. den store vandkalv. Denne art kan også paratisere både bæk- og flodlampret hvilket er kendt fra syd-svenske vandløb

Levested

: Små vandløb og søer med en god bestand af vårfluer, d.v.s. ofte klare iltholdige vandmiljøer
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Horsehair worms ( Nematomorpha ) from the Baltic island Bornholm ( Denmark ), with notes af the biology of Gordius albopunctatus
Andreas Schmidt- Rhaesa & Preben Kristensen. 18 april 2006

An Anatomical and Morphological Study about Gordius aquaticus, Linnaeus, 1758 ( Nematomorpha ) Found in Sariyer, Istanbul Ferda Percin-Pacal
Istanbul University, Faculty of Science, Department of Biology, Vezneciler, Istanbul. 2008

Ferskvandsfaunaen Biologisk Belyst
Invertebrata
Dr. C. Wesenberg- Lund
Første Bind, s. 299- 307
Gyldendalske Boghandel 1937

De senest indberettede arter i Naturbasen: