Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
  Foto: Dorte og Flemming Sørensen
 • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
  Foto: Jonas Hansen Tchikai
 • Fotograf: Ole Bidstrup
  Foto: Ole Bidstrup

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Agrobacterium tumefaciens på ca. 100 årig bøg i Allindelille Fredskov, hvor der er er en del af den.

Kendetegn

: En bakterie, der forårsager tumoragtige svulster på en række træer og buske, ikke mindst bøg og arter af birk og lind.

Svulsterne kan undertiden blive endog meget store og opnå en vægt på over 100 kg.

Rhizobium radiobacter
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Svulsterne er af meget variabel størrelse, og deres udseende afhænger i nogen grad af, hvilken plante, der er inficeret.

Forveksling

: Der findes en række arter i slægten. Men det er Agrobacterium tumefaciens, der forårsager de karakteristiske store knuder på træstammer.

Knuderne må ikke forveksles med heksekost, som er et fænomen, der skyldes svampen Hekse-Sækdug: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Udbredelse

: Almindelig i hele landet, men springer mest i øjnene i gammel skov og på angrebne solitærtræer.
Rhizobium radiobacter - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt på egnede voksesteder.

Tidsmæssig fordeling

af Rhizobium radiobacter baseret på Naturbasens observationer:
Rhizobium radiobacter - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rhizobium radiobacter - månedlig fordeling

Biologi

: Agrobacterium er en slægt af aerobe (iltkrævende) jordbundsbakterier, som ved infektion fremkalder svulster eller galler på stammer og rødder af en række planter. For Agrobacterium tumefaciens er det vist, at galledannelsen skyldes et plasmid (Ti-plasmidet):

Et plasmid er en DNA-stump, som hos bakterier har dele af proteteinkodningen ud over, hvad bakteriernes enkelte ene ringformede kromosom varetager. Bakterier har kun dette ene kromosom og har ikke kønnet formering (reduktionsdeling), hvor arvelige egenskaber udveksles hos højere organismer som dyr, planter, svampe m.v. Til gengæld kan de et nummer med at udveksle plasmider (DNA-stumper, som ligger frit i cellevæsken), som findes i bakterien.

Under infektionen overføres plasmidets DNA til plantecellerne, hvor det indbygges i plantens arvemasse, hvorefter cellernes normale vækst ændres. Agrobacterium tumefaciens bruges genteknologisk til at overføre gener for bestemte egenskaber til planter, fx herbicid- eller tørkeresistens.

Svulsterne kan blive mange år gamle.

Svulsterne ser ikke ud til at påvirke træets vitalitet som sådan.

De inficerede knuder giver træet indeni nogle særlige strukturer med bølgede og vredne årringe, hvilket undertiden udnyttes ved finere snedkerarbejder.

Levested

: På egnede voksesteder, mest iøjnefaldende og stor hos gamle træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: