Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Sonniks
    Foto: Michael Sonniks
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Kendetegn

: Hatten er normalt 1,5-6,5 cm bred, glat, tør eller lettere fedtet (det sidste, hvis der er fugtigt vejr eller, hvis den står fugtigt), okkerbrun over det gulbrune eller en meget lys kakaoagtig brun.

Rørene kan være let nedløbende af stokken. Mundingerne ser først fine ud, men med alderen kommer de til at se grove ud, kantede, teglrøde til orangebrune eller kanelfarvede.

Stokken er omkring 3-8 cm høj, ca. 0,4-2,2 cm bred, rundcylindrisk (ofte med svaj på stokken) eller tilspidset nedefter, længdefibret, tør, gulbrunlig, pletvis gullig eller rød/orangebrunlig, basis er kraftigt gul (rørhattegul).

Kødet er noget blødt stads, hattekødet er lyst brunligt (nærmest lys okkerbrun), stokkødet er gult.

Smagen er som stærk peber.

Lugten meget svag og utydelig, svampet.

Peberrørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Se under "Kendetegn".

Forveksling

: Grovporet rørhat.

Udbredelse

: Meget almindelig svamp i de danske nåleskove.
Peberrørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra juli til oktober, evt. først i november.

Tidsmæssig fordeling

af Peberrørhat baseret på Naturbasens observationer:
Peberrørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Peberrørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Lige som de fleste andre rørhatte forbinder den sine "svamperødder" til et træs rodspidser. Den er spiselig i den forstand, at den i små mængder kan bruges som erstatning for peber, men det bliver hurtigt for meget.

Den allernyeste viden (se Svampe 2016:1) antyder, at Peberrørhat har et snylteforhold til Rød Fluesvampe, altså snylter på mycelier af denne.

Levested

: På jorden i løv- og nåleskove. Den er ikke kræsen med jordtype eller træssort. Der er som regel også rød fluesvamp på stedet,

De senest indberettede arter i Naturbasen: