Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

Kendetegn

: Vingefang: 44-50 mm. Det er en af vore største målere. Og den er let kendelig på sin størrelse og den ensartede grønlige grundfarve, der kun er brudt af uskarpe, hvide bølgelinjer. Linjerne består af rækker af halvmåneformede figurer. Indre mellemlinie er oftest svagest tegnet, især den øverste halvdel. Arten er klar grøn som nyklækket, men falmer efter et par dage.

Papilionaria betyder "den sommerfugleagtige". Vingeformen og størrelsen på denne måler minder da også meget om en dagsommerfugl.

Flyver om natten. Ses sjældent om dagen, men søger til lys. (Ved lyset vækker den opsigt, fordi den ofte flyver omkring i timevis og sjældent finder ro i ret lang tid ad gangen.)

Grøn Birkemåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif B Nielsen

Forveksling

: Uden tvivl Brunplettet lundmåler Hemithea aestivaria) og Perlemåler (Campaea margaritata), måske Ege-bladmåler.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i hele landet, og den er sine steder ret hyppig.

Udbredt fra Japan, Sakhalin, Korea og det østlige Sibirien gennem Centralasien til det vestlige Europa og fra det nordlige Skandinavien til Middelhavet.

Grøn Birkemåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid fra sidst i juni til først i august.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Birkemåler baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Birkemåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Birkemåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 32 mm lang, først brun, så grøn. Lever først og fremmest på birk, men også på hassel, el og pil fra august til maj eller begyndelsen af juni. Forpupningen finder sted mellem løst sammenspundne visne blade på jorden eller mellem blade på foderplanten.

Familienavnet Geometridae betyder jordmålere og hentyder til larvernes måde at bevæge sig på. Disse er i almindelighed lange og tynde og har kun to gangvorter på 6. og 10. abdominalled. Larverne hæfter sig fast med gangvorterne og strækker kroppen ud som om de målte med kroppen som måleenhed indtil brystlemmerne får fat et egnet sted. Herefter slipper de taget med gangvorterne og trækker dem hen til benene, hvorved kroppen slår en bugt op i luften; og målerlarven er klar til næste skridt. Mange målerlarver har beskyttelseslighed med små, døde kviste, når de sidder ubevægeligt på en gren, kun fastholdt af gangvorterne.

Levested

: Skove, skovkanter, haver, moser og større markhegn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Insekter i Danmark og Europa v/M.Chinery, Gads Forlag 1975.

Danmarks dyreliv, bind 2 Nordens Målere v/Peder Skou, København og Svendborg 1984.

Danske sommerfugle, v/M.Stoltze, Gyldendal 2003.

De senest indberettede arter i Naturbasen: