Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Apion urticarium overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,9-2,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene og følehornene er rødgule, sidstnævnte ofte mørkere mod spidsen. Kroppen er brunlig med tydelig hvid behåring. Dækvingerne har 2 ubehårede partier, der danner indtrykket af et tværbånd.

Følehornene er ikke pludseligt bøjede efter 1. led og svøben er 7-leddet. Snuden er hos hannen behåret, ret tyk og ca. så lang som pronotum. Hos hunnen er snuden glat, slank og lidt kortere end hovedet og pronotum tilsammen. Pronotum er ca. så bredt som langt. Dækvingerne er smalle med ret kraftige punktstriber.

Apion urticarium
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Den brunlige og hvidt behårede krop, med 2 nøgne tværbånd på dækvingerne er helt karakteristisk for arten.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle landsdele på nær Nordvestjylland, men er ikke almindelig. Dog ret udbredt i de østlige egne.
Apion urticarium - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Apion urticarium baseret på Naturbasens observationer:
Apion urticarium - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion urticarium - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på Stor nælde. Larven udvikles i stænglen.

Levested

: Den foretrækker varme og soleksponerede lokaliteter, f.eks. skovlysninger, skrænter, strande mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: